POZEMOK NA PREDAJ
8196m²
ŽILINA, ulica VYSOKOŠKOLÁKOV č. 39a
- komerčne atraktívna ulica Vysokoškolákov so súvislým pásom
obchodných a polyfunkčných objektov
- celková disponibilná plocha
8196m²
- disponibilná plocha pre stavbu
4836m²
- disponibilná plocha pre parkoviská
3360m²
- platné územné rozhodnutie o umiestnení stavby
KONTAKT:
0948 311 311
info@greenyard.com
CENA:
POZEMOK PRE STAVBU
115,-€ / m²
POZEMOK PRE PARKOVISKÁ
30,-€ / m²
CENA ZA POZEMOK
656 940
(POZEMOK PREDÁVAME LEN V CELKU!)
VYSOKOŠKOLÁKOV
DISPONIBILNÁ PLOCHA PRE STAVBU
NAY
elektrodom
DISPONIBILNÁ PLOCHA
PRE STAVBU
4836m²
DISPONIBILNÁ PLOCHA
PRE PARKOVISKÁ
3360m²
UNIVERZITNÉ MESTEČKO
VYSOKOŠKOLÁKOV
NAY
VLČINCE
elektrodom